ReadyPlanet.com
dot
dot
ภาพรวม
dot
bulletข้อมูลจังหวัด
bulletสถานที่ท่องเที่ยว
bulletของดีประจำจังหวัด
bulletเทศกาลงานประเพณี
bulletข้อมูลการเดินทาง
dot
ปฏิทินกิจกรรม ปี 2553
dot
bulletปฏิทินกิจกรรม เดือนมกราคม
bulletปฏิทินกิจกรรม เดือนกุมภาพันธ์
bulletปฏิทินกิจกรรม เดือนมีนาคม
bulletปฏิทินกิจกรรม เดือนเมษายน
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletสำนักพัฒนาการท่องเที่ยว
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletการกีฬาแห่งประเทศไทย
bulletกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
bulletสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
bulletสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
dot
วงการกีฬา
dot
bulletฟุตบอลอำเภอคัพ ครั้งที่ 6 ปี 53
bulletโครงการ สสส.
bulletการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน ประชาชน ปี 53
bullet"การแข่งขันกีฬา "พตท." ครั้งที่ 26 ประจำปี 2552
bulletงานเจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการ
bulletการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน ฯ (รอบคัดตัวแทนเขต)
dot
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
dot
bulletเว็บจังหวัดอุดรธานี
bulletกกท.จังหวัดอุดรธานี
bulletช่อง 3
bulletช่อง 5
bulletช่อง 7
bulletช่อง 9
bulletช่อง NBT
bulletTITV
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletกระทู้ถาม-ตอบ
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletสรุปผลกีฬานักเรียน นักศึกษา ประจำปี 52
bulletสรุปผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ไทคัพ (รอบคัดเลือกจังหวัดอุดรธานี)
บุคคลากร

 

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
 
ชื่อ นายไชยยงค์   วงษาพรหม
เบอร์โทรศัพท์ 089-5699826
อีเมลล์

Udonthani@mots.go.th

 
 
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
ชื่อ นางสุรัตดาร์   นิลหมื่นไวย์
เบอร์โทรศัพท์ 081-9650408
อีเมลล์ dar-ti@hotmail.com
                                                                                                                                                                                                                         
 
 

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

   
 

 

 

ชื่อ นายประเสิรฐศักดิ์  บุตรสา
เบอร์โทรศัพท์ 083-8644723
อีเมลล์

prasertsak_mpa@hotmail.com

 
 
 พนักงานขับรถยนต์  
 
ชื่อ นายดวง   สิมโสม 
เบอร์โทรศัพท์ 089-7119710
อีเมลล์

Udonthani@mots.go.th

 
 
พนักงานขับรถยนต์
 
ชื่อ นายอรุโณทัย   เรืองอนันต์
เบอร์โทรศัพท์ 042-347130
อีเมลล์ Udonthani@mots.go.th
 
 
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 

ชื่อ นางสาวปิยวรรณ   กันยา
เบอร์โทรศัพท์ 087-2367878
อีเมลล์

Udonthani@mots.go.th

 
 
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน   
 
ชื่อ นางสาวสุนิสา   อัปการัตน์
เบอร์โทรศัพท์ 081-7494554
อีเมลล์ twent-o2@hotmail.com
 
 
 เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการจังหวัด
 
ชื่อ นายวุฒิชัย   โพธิอักษร
เบอร์โทรศัพท์ 081-0487464
อีเมลล์

woody-08i@hotmail.com

 

 
 
 เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการอำเภอเมือง
 
ชื่อ นายธีระพงษ์   ศรีจันทร์บุญ
เบอร์โทรศัพท์ 086-6309075
อีเมลล์

Udonthani@mots.go.th

 
 
 เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการอำเภอกุดจับ
 
ชื่อ นายสมศักดิ์   สุริยกมล
เบอร์โทรศัพท์ 086-4585929
อีเมลล์

Udonthani@mots.go.th

 
 
 เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการอำเภอหนองหาน
 
ชื่อ นายอภิชาติ   สมสนุก
เบอร์โทรศัพท์ 087-9536354
อีเมลล์

Udonthani@mots.go.th

 
 
 เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการอำเภอเพ็ญ
 
ชื่อ นายบริวรรณ   ประจันตเสน
เบอร์โทรศัพท์ 081-7998607
อีเมลล์ Udonthani@mots.go.th
 
 
 เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการอำเภอประจักษ์ศิลปาคม
 
ชื่อ นายทรงจิต  หาญเชิงชัย  
เบอร์โทรศัพท์ 086-6419844
อีเมลล์

Udonthani@mots.go.th

 
 
 เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการอำเภอสร้างคอม
 
ชื่อ นายวัชรพงศ์  จันโท
เบอร์โทรศัพท์ 084-6213802
อีเมลล์

Udonthani@mots.go.th

 
 
 เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการอำเภอทุ่งฝน
 

 

ชื่อ นายณัฐวุฒิ  ชูศรีวาสน์
เบอร์โทรศัพท์ 086-8787294
อีเมลล์

Udonthani@mots.go.th

 
 
 เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการอำเภอพิบูลย์รักษ์
 
ชื่อ นางสาวสุกานดา   ธรรมโกฏิ
เบอร์โทรศัพท์ 086-6309069
อีเมลล์

Udonthani@mots.go.th

 
 
 เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการอำเภอไชยวาน
 

 

ชื่อ นางสาวทัศดาว    เรียงคุณ
เบอร์โทรศัพท์  081-7490479
อีเมลล์

Udonthani@mots.go.th

 

 

 

 
 
 เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการอำเภอกุมภวาปี
 
ชื่อ นายศักดิ์ชาย   อุปรี
เบอร์โทรศัพท์ 084-4039787
อีเมลล์

Nong_n2@yahoo.co.th

 
 
 เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการอำเภอวังสามหมอ
 
ชื่อ นายอนุรัก   ถำวาปี
เบอร์โทรศัพท์ 083-6765486
อีเมลล์

Udonthani@mots.go.th

 
 
 เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการอำเภอน้ำโสม
 
ชื่อ นางสาวจันหอม   อัปการัตน์
เบอร์โทรศัพท์ 086-8612341
อีเมลล์

woody-08i@mots.go.th

 
 
 เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการอำเภอนายูง
 

  

ชื่อ นายสติพร   จันทร์จงวิจิตร
เบอร์โทรศัพท์ 084-9236537
อีเมลล์

Udonthani@mots.go.th

 
 
 เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการอำเภอบ้านผือ
 
ชื่อ นายอลงกรณ์   จันทร์เพ็ญ
เบอร์โทรศัพท์ 086-2009217
อีเมลล์

Suhymi24@hotmail.com

 
 
 เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการอำเภอหนองวัวซอ
 
ชื่อ นางสาวสุชาดา   ศรีนวนเนา
เบอร์โทรศัพท์ 082-1008016
อีเมลล์

Udonthani@mots.go.th

 
 
 เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการอำเภอบ้านดุง
 
ชื่อ นายณรงค์   เศรษฐศิริสกุล
เบอร์โทรศัพท์ 081-0503381
อีเมลล์ Udonthani@mots.go.th
 
 
 เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการอำเภอโนนสะอาด
 

  

ชื่อ นายกิตติธัช  เคนศิริ
เบอร์โทรศัพท์ 080-1956941
อีเมลล์

 Udonthani@mots.go.th

 
 
 เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการอำเภอหนองแสง
 

 

ชื่อ นายนรเชษฐ์   อนันทรักษ์
เบอร์โทรศัพท์ 089-6797297
อีเมลล์

Udonthani@mots.go.th

 
 
 เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการอำเภอศรีธาตุ
 

  

ชื่อ นายวุฒิพงษ์  เพียวงษ์
เบอร์โทรศัพท์ 083-3378598
อีเมลล์

Udonthani@mots.go.th

 
 
 เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการอำเภอกู่แก้ว
 

 

ชื่อ นายชัยชนะ   ทองรักษา
เบอร์โทรศัพท์ 080-7401213
อีเมลล์

Nuy-chai@hotmail.com

 

 เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
 

 

ชื่อ นายประหยัด   เกตุคล้าย
เบอร์โทรศัพท์ 083-6629099
อีเมลล์ udonthani@mots.go.th
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่องเที่ยวและกีฬา รูป ชื่อสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์
         
         

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี สนามกีฬากลางจังหวัด ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์ 0-4234-7130 , โทรสาร 0-4234-7130 , Email : Udonthani@mots.go.th