ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

จ้างงานก่อสร้างห้องน้ำและทางลาดคนพิการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     30 เม.ย. 2563
จ้างงานก่อสร้างห้องน้ำและทางลาดคนพิการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     30 เม.ย. 2563
จ้างจ้างทำบัตร AD CARD พร้อมสายคล้องคอ และใบเกียรติบัตร คก.แข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2563 บัวแดงเกมส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     23 เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     17 เม.ย. 2563
จ้างจ้างทำตุ๊กตามาสคอต คก.แข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 21 บัวแดงเกมส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     17 เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับการบริหารจัดการ การประชาสัมพันธ์ การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาดไมซ์และการท่องเที่ยว กิจกรรม การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี ผ่านสนามบิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     27 ก.ย. 2562
จ้างโครงการประชาสัมพันธ์และเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ?อุดรธานีเกมส์? กิจกรรมการแข่งขันเดิน-วิ่งมินิมาราธอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     25 ก.ย. 2562
จ้างโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย กิจกรรมสร้างความตระหนักใส่ใจสุขภาพให้แก่ประชาชน การจัดทำแผนแม่บท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     24 ก.ย. 2562
จ้างโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     19 ก.ย. 2562