ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือน ก.ย. 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565   3 ต.ค. 2565 14 ครั้ง
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือน ส.ค. 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565   2 ก.ย. 2565 13 ครั้ง
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือน ก.ค. 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565   4 ส.ค. 2565 12 ครั้ง
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือน มิ.ย. 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565   4 ก.ค. 2565 12 ครั้ง
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือน พ.ค. 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565   3 มิ.ย. 2565 13 ครั้ง
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือน เม.ย. 65 ประจำปีงบประมาณ 2565   19 พ.ค. 2565 73 ครั้ง
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือน มี.ค. 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565   4 เม.ย. 2565 10 ครั้ง
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือน ก.พ. 65 ประจำปีงบประมาณ 2565   23 มี.ค 2565 138 ครั้ง
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือน ธ.ค. 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565   6 ม.ค. 2565 122 ครั้ง