รายงานนักท่องเที่ยว เปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี

วันที่ 30 เมษายน 2565   30 เม.ย. 2565 97 ครั้ง
วันที่ 28 เมษายน 2565   28 เม.ย. 2565 65 ครั้ง
วันที่ 27 เมษายน 2565   27 เม.ย. 2565 54 ครั้ง
วันที่ 26 เมษายน 2565   26 เม.ย. 2565 58 ครั้ง
วันที่ 25 เมษายน 2565   25 เม.ย. 2565 54 ครั้ง
วันที่ 24 เมษายน 2565   24 เม.ย. 2565 40 ครั้ง
วันที่ 23 เมษายน 2565   23 เม.ย. 2565 54 ครั้ง
วันที่ 22 เมษายน 2565   22 เม.ย. 2565 41 ครั้ง
วันที่ 21 เมษายน 2565   21 เม.ย. 2565 60 ครั้ง