บุคลากร

28 มี.ค 2561      1890 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

นายรัชต สำราญชลารักษ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี


นางสาวสุขณกมล ศุขศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายณฐพงศ์ ตันตระกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวศศิวิมล โคตรธนู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายอรุโณทัย เรืองอนันต์ พนักงานขับรถยนต์


นางสาวสุนิสา อัปการัตน์ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


นางสาวณัฐกฤตา พันธ์คำ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวสุพรรณษา จันทเขต เจ้าหน้าที่พัสดุ


นางสาวนาขวัญ เรืองอนันต์ หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี


นางสาวญาธิดา กลางหิน เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี


นางสาวทิพวรรณ บุตรดีศักดิ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี


นายเสมียร์ นาดี เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี


นางสาวมาเรียม นาดี เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี


นายธราดล นิลหมื่นไวย์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี


นางสาวสุภัสสร ทาสีดำ เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี


นางสาวชไมพร ศรีพรหมทัต เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
นายธีระพงษ์ ศรีจันทร์บุญ เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอเมือง


นายเอกพันธ์ ติดนอก เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอหนองหาน