วัดป่าสันติวนาราม (วัดป่าดงไร่)

24 ก.ค. 2561      3915 views

แชร์ทั้งหมด 8 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

พุทธอุทยานวัดป่าดงไร่ "พระอุโบสถกลางน้ำทรงดอกบัว หนึ่งเดียวในสยาม" วัดสันติวนาราม (วัดป่าดงไร่) ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี เป็นพระอุโบสถกลางน้ำทรงดอกบัว ที่มีเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทย ทรงดอกบัว 24 กลีบ กลางน้ำนั้นทำให้เรารู้สึกได้ถึงความสวยงามและความสงบร่มรื่นในจิตใจไปพร้อมๆ กันได้อย่างประหลาด

ประวัติความเป็นมา
วัดสันติวนาราม มีความสงบ ร่มรื่น สวยงาม มีสิ่งอำนวยความสะดวกสบาย อยู่ห่างจากชุมชน 3 กิโลเมตร บนพื้นที่ 1,350 ไร่ ทิศเหนือของหมู่บ้านเชียง ตำบลบ้านเชียง (หมู่บ้านมรดกโลก ไหลาย คนแปดศอก) เป็นป่าไม้ธรรมชาติ 1,000 ไร่ เป็นหนองน้ำ 100 ไร่ เป็นสถานที่ปลูกสร้างเสนาสนะ และลานอเนกประสงค์ 130 ไร่ มีไฟฟ้า น้ำใช้สะดวกสบายตลอดปี มีถนนลาดยางถึงวัด ด้านหน้าล้อมด้วยกำแพงคอนกรีต ด้านที่เหลือล้อมด้วยลวดหนาม 7 เส้น เสาปูนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีสัตว์ป่าธรรมชาติ เช่น กวาง หมี นกนานาชนิดนกน้ำมากมาย ฯลฯ 
การก่อสร้างพระอุโบสถกลางน้ำรูปทรงดอกบัวถือว่ามีแห่งเดียวในประเทศไทย เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ในสมัยพระครูพิสารธรรมพาธีได้นำรูปแบบพระอุโบสถมาจากประเทศอินเดีย อดีตเจ้าอาวาสที่มรณภาพไปแล้ว แต่การก่อสร้างยังไม่แล้ว เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ ดร.มหาบาง เขมานันโธ จึงได้สืบสานในการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ

ลักษณะเด่น
พระอุโบสถกลางน้ำ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 19 เมตร สูง 19 เมตร มีกลีบดอกบัว 24 กลีบ รูปภาพวาดบนผนังดอกบัว เป็นรูปภาพเกี่ยวกับพุทธประวัติพระพุทธเจ้า

การเดินทาง อยู่ห่างจากอำเภอเมือง ประมาณ 64 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 22 (อุดรธานี-สกลนคร) ไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง 3 กม. ก็จะถึงวัดวัดป่าสันติวนาราม