วัดภูทองเทพนิมิต

24 ก.ค. 2561      3217 views

แชร์ทั้งหมด 7 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วัดภูทองเทพนิมิต ที่เป็นสถานที่ประดิษฐานของหลวงพ่อทันใจ องค์ใหญ่ที่สุดในโลก มหัศจรรย์แห่งศรัทธาชาวพุทธ พระพุทธรูป­ใหญ่ประทับเด่นเป็นสง่าอยู่บนยอดเขา ตั้งอยู่ในจังหวัดอุดรธานี


ประวัติความเป็นมา
วัดภูทองเทพนิมิต ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2509 (สำนักสงฆ์) เริ่มมีถาวรวัตถุ เมื่อปี พ.ศ. 2512 โดยมี พระอาจารย์ถาวร ปัญญาวโร ปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาส (เดิมชื่อวัดเทพนิมิตสถิตธาวาส) ต่อมาในราวปี พ.ศ. 2523 ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น วัดภูทองเทพนิมิต (ภูเขาโทน) จนถึงปัจจุบัน ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาจากอดีตได้มีพระสงฆ์เข้ามาจำพรรษา และปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสหลายรูป ได้บูรณะศาสนสถานก่อสร้างใหม่เพิ่มเติมโดยศรัทธาของชาวบ้าน ตลอดจนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป และได้ใช้ประโยชน์ในการประกอบศาสนกิจต่าง ๆ มากมาย อาทิ การปฏิบัติกิจเข้าปริวาสกรรม, การบรรพชาสามเณรฤดูร้อน, การบวชชีพราหมณ์ เป็นต้น นับว่าได้ใช้ประโยชน์จากศาสนสถานแห่งนี้อย่างคุ้มค่าเป็นที่สุด จนถึงปัจจุบันและต่อไปในอนาคต
ปัจจุบัน นับเป็นบุญในศรัทธาที่น่าชื่นชมยินดี ของพุทธศาสนิกชนชาวบ้านโนนเชียงค้ำและผู้ที่เคารพนับถือ ที่พระอธิการบุญเมือง ชวโน เจ้าอาวาสวัดภูทองเทพนิมิต ได้รับพระราชทานสถาปนาตั้งสมณศักดิ์ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 5 ธันวาคม 2547 เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท (จร.ชท.) ในทินนาม พระครูนิมิตสาธุวัฒน์


ลักษณะเด่น
"วัดภูทองเทพนิมิต" ยังมี "หลวงพ่อทันใจ องค์ใหญ่ที่สุดในโลก" ที่ทาง "พระครูนิมิตสาธุวัฒน์" ได้สร้างเอาไว้เพื่อสักการะเป็นพระพุทธรูป¬ใหญ่ที่ประทับเด่นเป็นสง่าอยู่บนยอดเขา แม้มองจากพื้นดินก็แลเห็นเป็นพระพุทธรูปอง¬ค์ใหญ่อยู่บนยอดเขา มองจากเครื่องบินก็สวยงามไม่แพ้กัน นามพระพุทธรูป "พระพุทธชัยมงคลมหาชนอภิปูชนีย์ " หรือ "หลวงพ่อทันใจ" ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 12 เมตร องค์พระสูง 17 เมตร รวมฐานพระพุทธรูปสูง 22 เมตร
การเดินทาง ห่างจากตัวเมืองอุดรธานีประมาณ 32 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางจากตัวจังหวัดอุดรธานีประมาณ 40 นาที เลี้ยวขวาที่อำเภอหนองแสง มุ่งหน้าเข้าสู่ ต.ทับกุง จะสังเกตเห็นป้ายป้ายวัดภูทองเทพนิมิตแล้วเลี้ยวขวา ทางขึ้นวัดภูทองเทพนิมิตค่อยข้างลาดชัน โปรดลดความเร็วและใช้ความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัย