ประชุมหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่านช่องทาง Microsoft Team

17 พ.ย. 2564      13 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นางสาวสุภัสสร ทาสีดำ นักพัฒนาการท่องเที่ยว เข้าร่วมการประชุมหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่านช่องทาง Microsoft Team