ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.O) ประจำปี พ.ศ.2565 จังหวัดอุดรธานี (ครั้งที่ 2)

19 พ.ย. 2564      16 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00-16.30 น. นางบำเพ็ญพร สุริยกมล ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นางภควัลรัตน์ มณีสร้อย นวค.ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางสาวทิพวรรณ บุตรดีศักดิ์ หน.ศูนย์ช่วยเหลือฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.O) ประจำปี พ.ศ.2565 จังหวัดอุดรธานี (ครั้งที่ 2) ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ์ เนติโพธิ์) ชั้น 3 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โดยมีนายวันชัย จันทร์พร รองผวจ.อุดรธานี เป็นประธานการประชุม