พิพิธภัณฑ์พระธาตุ พระอริยสงฆ์ไทย

31 มี.ค 2565      242 views

แชร์ทั้งหมด 2 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

พิพิธภัณฑ์พระธาตุ พระอริยสงฆ์ไทย “การปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรมของพระอรหันต์ยังมีอยู่จริง” ...อัฐิธาตุ เกศาธาตุ และอังคารธาตุ ของพระอริยสงฆ์ทั่วประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงแปรเป็นพระธาตุกว่า 400 องค์ ที่ถูกรวมรวมไว้ใน “อาคารพิพิธภัณฑ์พระธาตุ พระอริยสงฆ์ไทย” เพื่อบูชาคุณพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ พระอริยสงฆ์และให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสได้กราบไหว้สักการะบูชาเป็นบุญวาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ แสดงให้เห็นว่าปัจจุบันนี้ก็ยังมีการปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรมของพระอรหันต์นั้นยังมีอยู่จริง . . #พิพิธภัณฑ์พระธาตุพระอริยสงฆ์ไทย #อุดรธานี